Aktuellt

Det här är framtidens lås


På Södra Centralgatans vård- och omsorgsboende är teknik och innovation A och O. Att alla de 81 lägenheterna har utrustats med dormakabas lås ser både personal och boende som en självklarhet. Det här är framtidens lås.

När man kommer in i hallen på plan 6 får man känslan av att man befinner sig på ett hotell. Ett mjukt och dämpat sken syns från lamporna i korridoren och väggarna är täckta av ek. Från matsalen och sällskapsrummet i mitten lyser solen in och där träffar vi Birgit Strid, som har bott här i nästan två år.
– Efter att min man dog bodde jag ensam i min lägenhet. Jag ser dåligt och det blev svårt att vara ensam. Mina barn berättade om Södra Centralgatans vård- och omsorgsboende, att det var nytt och modernt, så jag flyttade hit. Här får jag allt jag behöver. Jag får hjälp med städning och det är fullt med aktiviteter som sittgym, balansgym, frågesport och andra samlingar, berättar hon och visar oss sin lägenhet.

 

Hon visar den lilla ”medaljongen” som hänger runt hennes hals. Hennes dörr har programmerats så att bara hennes och personalens ”medaljonger”, den så kallade transpondern kan öppna dörren. Men i början var det lite ovant. Ibland gick hon utanför dörren utan transpondern och kunde då inte öppna dörren när hon kom tillbaka. Nu finns den med henne jämt.
– Den är jättebra, säger hon när hon lägger den mot låset.
Alla lägenheter har ett inbyggt kylskåp samt en kokvrå. Varje rum på avdelningen har en 42-tums TV, det finns trådlös internettäckning och de boende har tillgång till surfplattor. Tydligt är att man satsar mycket på innovativa lösningar. Låsen ses som en självklar del av huset.
– Det som är bra med låsen är att när jag stänger dörren så blir det låst och ingen annan kan komma in, utom personalen förstås. Det är det bästa tycker jag. Om jag larmar då kan personalen komma in men ingen annan, säger hon.

 

Eva Solén, som också bor på hemmet, är precis som Birgit född och uppvuxen i Gävle. Hon berättar att alla hennes barn har varsin transponder.
– Mina barn är här ofta. De kommer in med sin egen transponder till huset och min lägenhet. Om de har glömt den ringer de på porttelefonen. Det bästa med låset är att ingen annan kommer in när jag stänger dörren. När jag lägger mig på kvällen vet jag att dörren låses automatiskt. Ingen annan än personalen kommer in, säger hon.
Lösningen, som kallas TouchGo, innebär att inga nycklar eller passerkort behövs. Transpondern är en sändare som ger rättigheter att öppna dörren. Om de boende använder en transponder kan den sättas på armen, eller läggas i fickan och dörren låses upp genom att lägga handen på handtaget. Dörren öppnas då av den statiska elektricitet som människokroppen alstrar när man håller i dörrhandtaget.

Flera vårdboenden har haft problem med att dementa har tagit sig in i fel rum.

En del boende kommer inte alltid ihåg vilken dörr som är deras vilket kan bli problematiskt för grannar som får oväntat besök. Med TouchGo är dörren alltid öppen inifrån men låst utifrån.
Enligt James Garrick, vårdbiträde på plan 6, är den största fördelen för personalen att de slipper alla nycklar.
– Vi hade en stor nyckelknippa med oss överallt och vi var tvungna att hela tiden kvittera ut nycklar. Med en transponder kan jag komma in överallt där jag behöver. Det är mycket smidigt och det tar bara några sekunder innan dörren öppnas, säger han.
Carina Norbäck, biträdande verksamhetschef, tar emot oss på kontoret. Hon var med från starten för två år sedan. Då hade alla de 81 lägenheterna låset på plats.
– Det här låsen kändes som en självklarhet. Här satsade man på innovation och de här låsen är framtiden, säger hon.

9 av 10 demensboenden har problem med spring i fel rum


9 av 10 demensboenden har problem med spring i fel rum
– Vartannat boende har incidenter varje vecka

En undersökning av säkerhetsföretaget dormakaba visar att många svenska äldreboenden har problem med att brukare med demenssjukdom går in i fel rum. Vartannat äldreboende har incidenter varje vecka – och nio av tio upplever det som ett problem.

Undersökningen genomfördes i oktober i år, bland totalt 148 personer i ledande ställning på vårdboenden runtom i Sverige. I 95 procent av fallen bor brukare med en demenssjukdom på hemmen.

Av resultatet framgår att hela nio av tio boenden råkat ut för att brukare går in till ett annat rum än det egna. På vartannat hem händer detta varje vecka. På 15 procent av boendena sker incidenter av det här slaget varje dag.

På frågan hur man upplever att obehöriga går in till varandras rum svarar 89 procent av respondenterna att det är ett problem. Nära tre av fem (59 %) menar att det har skapat problem för verksamheten.

– Det skapar naturligtvis stor oro bland både personal och brukare. Det kan handla om en så till synes självklar sak som att kunna lämna sina tillhörigheter framme när man går för att dricka kaffe, eller att somna på kvällen i trygg vetskap om att ingen kommer in, säger Patrik Persson, produktansvarig på säkerhetsföretaget dormakaba.


Från undersökningen:

95 % av vårdboendena har brukare med en demenssjukdom
91 % av respondenterna uppger att de haft incidenter där
obehöriga gått in i fel rum
51 % av respondenterna uppger att de har incidenter varje vecka
89 % av respondenterna upplever det som ett problem,
att obehöriga går in i fel rum
59 % av respondenterna uppger att det skapat problem för
verksamheten, att obehöriga går in i fel rum

 

För mer information, kontakta:
Therese Lundberg Pettersson,
Marknadskommunikationsansvarig på dormakaba
M: +46 705 755 660
therese.lundberg@dormakaba.com

 

Om undersökningen:
Webbundersökningen genomfördes via Easyresearch på uppdrag av dormakaba. Under perioden 2 okt till den 17 okt genomfördes totalt 189 intervjuer bland personer i ledande ställning på vårdboenden i Sverige.

7-8 dec: konferens för välfärdsteknik i äldreomsorgen


Den 7 och 8 december är det dags för Välfärdsteknik i Äldreomsorgen i Stockholm. Konferensen är skräddarsydd för de som arbetar inom äldreomsorgen och som vill använda ny teknik i sin verksamhet. dormakaba är en av aktörerna på plats.

Rörelsesensorer, mobila tjänster i vården och lås där handen används som nyckel. Det är några exempel på vad som kommer att visas upp eller diskuteras under konferensen Välfärdsteknik i Äldreomsorgen.

Välfärdsteknik i äldreomsorgen är Gothia Fortbildnings årliga konferens. Under två dagar kommer aktörer från olika delar av landet berätta om hur de arbetar med ny teknik och hur digitaliseringen påverkar deras verksamheter. Man kommer även att tala om hur artificiell intelligens kan underlätta i vardagen och hur man kan samverka i Norden för att förenkla teknikskiften.

dormakaba kommer att vara på plats för att demonstrera trygghetslåset TouchGo, byggt på så kallad RCID-teknologi. Tekniken använder kroppens naturliga elektrostatiska laddning för att låsa upp dörrar. Varken nycklar, kod eller passerkort behövs.

 

Bland talarna finns Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap och Per Graf, vd för vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, som erbjuder alltifrån akutsjukhus, äldreboende och psykiatri. 86-åriga Marianne Carlberg kommer att berätta om hur hon gick från att vara teknikmotståndare till att använda den digitala tekniken för att lättare kunna ta del av samhället och få nya sociala kontakter.

För mer information om Välfärdsteknik i Äldreomsorgen, besök: www.gothiafortbildning.se

FAKTA
Datum: 7–8 december 2017
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm
Program: Ladda ner programmet här
TouchGo: Mer information om TouchGo

Snart dags för Äldreomsorgsdagarna 2017


Den 26 och 27 oktober är det dags för Äldreomsorgsdagarna 2017 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Under två dagar hålls åtta storföreläsningar och ett tjugotal seminarier inom ledarskap, vård och rehabilitering, psykisk hälsa och biståndsbedömning, teknik som stöd samt social omsorg. I år kommer även säkerhetsföretaget dormakaba att vara på plats för att demonstrera hur deras välfärdsteknik kan underlätta i äldreomsorgens vardag.

 

Föreläsarna för Äldreomsorgsdagarna 2017 är bland andra Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi, Ingmar Skoog, professor i psykiatri, Miia Kivipelteo, professor i klinisk geriatrik samt Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Årets moderator är debattledaren Gabriella Ahlström och hedergäst under dagarna är Sveriges äldsta bloggerska Dagny Carlsson, snart 105 år.

 

dormakaba kommer att vara på plats för att demonstrera sitt trygghetslås TouchGo, utvecklat med så kallad RCID- teknologi. Teknologin baseras på kroppens naturliga elektrostatiska laddning och känner av om det finns en behörig transponder med sig – vilket resulterat i ett enkelt, bekvämt och säkert lås som varken kräver nycklar, kod eller passerkort.
För mer information om Äldreomsorgsdagarna, besök https://www.gothiafortbildning.se/konferenser/aldreomsorgsdagarna

För mer information om TouchGo
Så fungerar det

FAKTA
Datum:
26–27 oktober 2017.
Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.
Program:
Ladda ner program här.
dormakaba finns i monter A03:11

Produktchefen berättar


Att personer med demenssjukdom går in i fel rum upplevs som ett stort problem på många äldreomsorgshem idag, både bland personal och vårdtagare. Men hur skapar vi en trygg och säker tillvaro för dem med en demenssjukdom utan att göra intrång på deras integritet och självbestämmande? Lösningen stavas TouchGo.

Många vårdinrättningar har idag problem med att vårdtagare med en demenssjukdom inte kommer ihåg vilket rum som är deras eget, vilket leder till förvirring och otrygghet både för den som går fel och för den som får oväntat besök. Att kunna låsa om sig – inte minst om natten – är ett önskemål hos många, men att använda lås som vårdtagarna inte klarar av är också frihetsberövande och strider mot lagen.

Med låstekniken TouchGoTM är dörren till vårdtagarens rum ständigt låst – för den som inte ska ha tillgång till rummet. För behörig patient, anhörig eller personal däremot öppnas dörren både in- och utifrån bara genom en enkel handberöring. Inga nycklar, kodsystem eller passerkort krävs.

Tekniken är enkel. En bärbar sändare hängs runt halsen eller läggs i fickan på den som skall ha behörighet till rummet – och när sändaren reagerar på en mottagare på dörrens handtag så går dörren att öppna. Försöker en obehörig person, som inte bär sändare, att dra ner handtaget så förblir dörren låst. Dörrtrycket är också konstruerat så att dörren alltid är öppen inifrån även om det är låst utifrån.

– De vårdinrättningar som installerat TouchGo intygar att lösningen är både säker och bekväm. Här används inga koder, nycklar eller passerkort utan det är ett låssystem där varje dörr programmeras individuellt, säger Patrik Persson, produktansvarig för TouchGo på säkerhetsföretaget dormakaba.

I och med att varje dörr programmeras individuellt garanteras att den boende bara kommer in genom sin egen dörr. Behörigheten kan lätt ändras eller programmeras om vid eventuell flytt eller personalförändringar. Själva programmeringen görs med en huvudsändare direkt vid dörrhandtaget. På samma sätt kan man spärra en behörighet om någon sändare skulle tappas bort.

Andra områden där TouchGo-funktionen fungerar mycket praktiskt är till dörrar som leder till utrymmen som man av säkerhetsskäl vill hålla stängda; exempelvis in till kontors, medicin– och städutrymmen.

– Det är en stor lättnad, både för de som arbetar på vårdinrättningen och för de som bor där, att veta att ingen obehörig kommer åt rum som av en eller annan anledning skall hållas stängda. Bara att kunna lämna sina personliga tillhörigheter i rummet medan man går och fikar, eller att somna på kvällen i trygg vetskap att ingen kommer in under natten – för många är det idag långtifrån självklart.