Hygiensäker lösning

En automatisk dörröppning som dels underlättar passage mellan rum och avdelningar för patienter och vårdpersonal, dels gör det lättare att hålla en hög hygienisk standard.Visste du att CS 80 Magneo även kan byggas in i väggen!

CS 80 Magneo

 

 Välkomnade entré

Skjutdörrsautomatik både förenklar passeringsflödet och känns välkomnande. Lösningen har också stora hygienfördelar eftersom den som passerar inte behöver röra vid dörren.

ES 200 Skjutdörrsautomatik

 

 Nurse-Bed funktion för pardörrar

Med tilläggskortet Professional installerat i ED 100/250 dörrautomatik går det att anpassa öppningsbredden för pardörrar. En sängtransport exempelvis, kräver kanske att båda dörrbladen öppnas medan det räcker med en enkelöppning för att en person ska kunna passera. På det här sättet sänks även dörrlösningens energiförbrukning.

ED 100/250 – Professional

 

 Kontrollerad tillgänglighet

För utrymmen som exempelvis medicinförråd är det viktigt att kunna begränsa åtkomsten. Passersystemet Evolo tillåter dig att styra vem som ska ha tillgång till utrymmet och när.

Evolo passersystem med C-lever dörrbladsläsare

 

 Freeswing för brandcellsdörrar

Detta är en så kallad freeswing lösning, en diskret och lättmonterad dörrstängare som gör att dörren till patientrummet kan hanteras helt utan motstånd. Den är även kopplad till byggnadens brandlarm och blir på så sätt en del i brandskyddet, vid brand kopplas stängningsfunktionen in och stänger dörren.

TS 99FL dörrstängare

 

 Utrymning och kontroll

Utrymningsterminalen markerar nödutgången för att underlätta för vistande i byggnaden att snabbt hitta och öppna dörren vid en nödsituation. Med den integrerade kortläsaren går det även att öppna dörren med tag eller kort.

EDO 100 Utrymningsterminal