Vi som använder TouchGo

Trygghetslås tekniskt framsteg för Munkberga

Sandra Lundberg, boendechef på Munkberga, har en hög tilltro till välfärdsteknik inom äldreomsorgen. En lösning som TouchGo är enligt henne en värdefull investering både ur ett arbets- och boendeperspektiv.

Munkberga är ett boende med inriktning på demenssjukdom i Piteå kommun. Boendet har 40 lägenheter fördelade på fyra gårdar och är till för människor med utredd demensdiagnos.

Idag är alla lägenheter på Munkberga utrustade med trygghetslåset TouchGo, som innebär att den eller de som ska ha tillgång till ett rum får en liten transponder som signalerar till handtaget huruvida den som försöker trycka ned det har behörighet eller ej. Inga nycklar, koder eller passerkort krävs utan det räcker med att ha transpondern i fickan för att kunna öppna dörren.

TouchGo garanterar att de boende bara kommer in genom sin egen dörr. Det gör att den boende kan somna tryggt om natten och också lämna sina tillhörigheter i lägenheten utan att behöva oroa sig för att fel personer tar sig in i rummet. Dörrtrycket är samtidigt konstruerat så att dörren alltid är öppen inifrån.

– När jag kom till äldreomsorgen år 2013 hade TouchGo nyligen installerats och jag upplevde ett väldigt positivt mottagande från både boende och personal kring trygghetslåsen. Teknik är ju oftast en framtidstro så det är bra och spännande när det förenklas och realiseras på det här sättet, säger Sandra Lundberg som är boendechef på Munkberga.

Sandra Lundberg har generellt en hög tilltro till välfärdsteknik inom äldreomsorgen. En lösning som TouchGo är enligt henne en värdefull investering både ur ett arbets- och boendeperspektiv. Den största vinsten tror hon är att man som enskild person har möjligheten att själv kunna styra om man vill ha dörren öppen eller låst. Installationen har också varit väldigt värdefull för personalen, som nu kan ha en transponder programmerad till alla lås istället för att behöva hantera många olika nycklar.

– Idag är trygghetslåset en del av vår vardag, vi skulle inte kunna tänka oss att ha det på något annat sätt, utan det är väldigt implementerat i verksamheten. Vi ser det som ett väldigt viktigt medel för vår verksamhet och utveckling och en lösning som fungerar betydligt bättre än nycklar, avslutar Sandra Lundberg.

Mindre säkerhetsproblem, mer tid för omvårdnad

När Nyviksvägens äldreboende i Hammarstrand flyttade in i ett helt nybyggt hus var det viktigt att prioritera moderna låsanordningar. De främsta argumenten för investeringen var förbättrad säkerhet, tillsammans med användarvänligheten och att personalen skulle få mer tid för omvårdnad.

Nyviksvägens äldreboende ligger i jämtländska Hammarstrand, och har sammanlagt 40 boende. Äldreboendet flyttade in i ett helt nybyggt hus november 2014. När boendet byggdes var det viktigt att det skulle få moderna låsanordningar.

Enligt enhetschefen Anna-Lena Fahlén på boendet, utgör nycklar ett betydande problem för verksamheter såsom äldreboenden. Boende, anhöriga och anställda tappar ibland bort nycklar och då måste man byta ut hela låskolvar – något som är både krångligt och kostsamt.

För Anna-Lena Fahlén, som jobbat många år inom äldrevården, är den moderna tekniken efterlängtad.

– Vi måste ju ta till oss av de möjligheter som finns, vi är ju trots allt en bra bit in i 2010-talet nu. Tänk om vi behållit vårt gamla system med nycklar – då hade vi haft stora nyckelknippor med 40 nycklar per person, säger hon.

Och trygghetsaspekten är också viktig, poängterar Anna-Lena:

– Hos oss bor både demenssjuka och icke-demenssjuka, vilket ibland kunde innebära problem – exempelvis när någon gick in i fel rum på natten. De boende känner sig betydligt tryggare nu eftersom bara behörig personal kan komma in i rummet nu.

De främsta argumenten för att byta till en modern låslösning är enligt Anna-Lena Fahlén just förbättrad säkerhet, tillsammans med användarvänligheten och att personalen får mer tid för omvårdnaden.

– De som bor här får känna sig hemma och trygga i sina rum utan att bli ofrivilligt störda. Det är också betydligt enklare för dem att slippa hantera traditionella nyckelknippor. Allt detta gör att vi upplever en lugnare atmosfär och att vår personal kan koncentrera sig på att umgås med och ta hand om våra
boende.

Beskedet att boendet i Hammarstrand skulle välja bort traditionella nycklar fick blandade reaktioner initialt, inte minst bland personalen. Men efter att alla fått se och lära sig hur det fungerar är lösningen populär bland både personal, boende och anhöriga.

– Anhöriga kan få låna ett elektroniskt besökskort under den tid de är här på besök, till exempel över ett veckoslut eller längre. Det kortet går alltså bara till deras mor eller fars dörr, vilket innebär att de inte behöver vänta på personalen för att komma in i den anhöriges lägenhet. Kortet programmeras och tidsbegränsas på ett enkelt sätt. Något som verkligen uppskattas.

Testa trygghetslåset

Är du intresserad av att titta närmre på förutsättningarna för TouchGo på din omsorgsverksamhet?
Boka en konstrandsfri demonstration här, så kommer vi ut och visar på plats.

Kontakta mig